Sunday, March 22, 2009

Spring at last

Bluebonnets of Texas


A Time for Everything
1 There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens:

2 a time to be born and a time to die,
a time to plant and a time to uproot,

3 a time to kill and a time to heal,
a time to tear down and a time to build,

4 a time to weep and a time to laugh,
a time to mourn and a time to dance,

5 a time to scatter stones and a time to gather them,
a time to embrace and a time to refrain,

6 a time to search and a time to give up,
a time to keep and a time to throw away,

7 a time to tear and a time to mend,
a time to be silent and a time to speak,

8 a time to love and a time to hate,
a time for war and a time for peace.

Ecclesiastes 3:1-8

Monday, March 09, 2009

Flash!


DAGDAG NA BALITA MULA SA BACON

Noong nakaraang Marso 6, sa Barangay Buenavista, isang lalaki (Dellosa guy) ang walang habas na ginulpi hanggang sa hindi na makagulapay matapos siyang tutukan ng baril (.45 cal) sa ulo ng tatlong kalalakihan na sakay ng dalawang motorsiklo (Honda Wave).

Bago nangyari ito, habang si G. Dellosa ay nag-aabang ng masasakyan pabalik sa kanyang tahanan sa Sugod, dalawang motorsiklo ang pumarada sa kanyang harapan. Habang nag-uusap ang tatlong mga pasahero ng motorsiklo, napalingon si G.Dellosa sa kanila. Dahil sa paglingong ito, ikinasama ng tatlo at siya ay sinita. Duon na nag-umpisa ang pambubugbog at pagtutok ng baril kay G.Dellosa. Naigupo lamang siya ng paluin sa dibdib at batok ng ibinalot sa panyo na granada! Dali-daling nagsilisan ang tatlo sakay ng dalawang motorsiklo patungo sa kabayanan ng Bacon.

Bago ang insidenteng ito, isang nagbebenta ng baka ang sapilitang kinuha ang kanyang baka ng ilang kalalakihan dito rin sa barangay na ito.

Madalas din ang insidente ng pang-aagaw ng cellphone sa mga taong gumagamit sa tabi ng kalsada ng mga nakasakay sa motorsiklo.

Ito ay ilan lang sa mga pangyayari na dapat malaman ng mga kinauukulan at ng sambayanan, lalong lalo na ng mga namumuno sa bayang ito.

Lumalala na ang mga ganitong insidente dito sa ating bayan na dapat nang pag-ukulan ng pansin.

Ito kaya ay dahil sa nangyayari ngayong KAHIRAPAN sa ating bayan? O kaya dahil sa KALUWAGAN at KARUWAGAN ng pamunuan Sorsogon City. Hindi ba ito nababalitaan ng ng ating "masipag" na Gng. Figueroa upang mainguso niya sa ating alkalde?

ANG SAMBAYANAN AY NAGTATANONG LAMANG.Posted by Sosyal Na S'yano to Bacon, Sorsogon Philippines at 7:38 PM, March 09, 2009

Wednesday, March 04, 2009

The Atheist

An atheist was walking through the woods.

"What majestic trees!"

"What powerful rivers!"

"What beautiful animals!" He said to himself.


As he was walking alongside the river, he heard a rustling in the bushes behind him. He turned to look. He saw a 9-foot grizzly charge towards him. He ran as fast as he could up the path. He looked over his shoulder and saw that the bear was closing in on him.He looked over his shoulder again, and the bear was even closer. He
tripped and fell on the ground. He rolled over to pick himself up but saw that the bear was right on top of him, reaching for him with his left paw and raising his right paw to strike him. At that instant the Atheist cried out, "Oh my God!"

Time stopped.The bear froze.

The forest was silent.As a bright light shone upon the man, a voice came out of the sky. "You
deny my existence for all these years, teach others I don't exist and
even credit creation to cosmic accident." "Do you expect me to help you out of this predicament? Am I to count you as a believer?"


The atheist looked directly into the light, "It would be hypocritical of me to suddenly ask You to treat me as a Christian now, but perhaps You could make the BEAR a Christian?"


"Very Well," said the voice.


The light went out. The sounds of the forest resumed. And the beardropped his right paw, brought both paws together, bowed his head and spoke: "Lord bless this food, which I am about to receive from thy bountythrough Christ our Lord, Amen."

AnonymousGoogle